Over het initiatief

Aanleiding
Wij van AVM Vastgoed & Ontwikkeling B.V. zijn al vele jaren eigenaar en verhuurder van de bedrijfspanden aan de Europalaan 33-45 en Lanslaan 2-8. De panden zijn verouderd, niet duurzaam en aan renovatie toe. Om deze reden willen wij deze bedrijvenlocatie herontwikkelen door middel van sloop en nieuwbouw.

Nieuwbouw
Als eigenaar en verhuurder van de bedrijvenlocatie zien wij mogelijkheden voor een appartementengebouw met een gemixt woonprogramma van sociale-, midden- en vrije sector huurwoningen.

europa6
lanslaan

Proces tot nu toe

In 2020 hebben wij samen met de gemeente een intentieovereenkomst gesloten. Ook hebben de omwonenden van de bedrijvenlocatie een brief ontvangen. In deze brief hebben wij omwonenden gevraagd om eventuele wensen en suggesties voor de herontwikkeling met ons te delen. In totaal hebben we vijf reacties op deze oproep ontvangen. Een aantal ideeën is meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek voor de nieuwe invulling van deze plek. Verschillende onderwerpen zijn onderzocht, zoals het woningbouwprogramma, stedenbouwkundige randvoorwaarden en parkeeroplossingen voor auto en fiets.

Informatiebijeenkomst donderdag 19 mei

Op donderdag 19 mei vond een bijeenkomst plaats waarbij omwonenden en geïnteresseerden geïnformeerd werden over wat we met de opgehaalde ideeën uit 2020 hebben gedaan en wat uit het haalbaarheidsonderzoek is gekomen.

Het plan van aanpak voor deze bijeenkomst en informatie en participatie over de herontwikkeling van de Europalaan en Lanslaan vindt u hier. 

Het verslag van deze bijeenkomst inclusief vragen en antwoorden vindt u hieronder:

Verslag Informatiebijeenkomst Europalaan en Lanslaan.

Vervolg

Binnenkort start de volgende fase van dit project, het opstellen van de bouwenvelop. Daarin staat beschreven waaraan de nieuwbouw moet voldoen, zoals eisen voor het programma, verkeer en parkeren en openbare ruimte. Maar ook bijvoorbeeld hoe de ideeën voor dit plan onderbouwd zijn, welke onderzoeken hiervoor gedaan zijn en hoe het zit met de financiële haalbaarheid. Zodra de concept bouwenvelop klaar is en de plannen iets verder zijn, nodigen we u opnieuw uit voor een bijeenkomst en vragen we u om een reactie. We verwachten u hierover na de zomervakantie te kunnen informeren.

Contact

Voor vragen neem contact op via info@avmvastgoed.nl

Meer informatie vanuit de gemeente Utrecht vindt u op www.utrecht.nl/europalaanlanslaan